Tuilleadh eolais faoi flóra agus fána Oileán Chléire ar

Seachtain Oidhreachta Chléire.

Cape Clear Heritage Week (view English version here)

Inníor, Oileán Chléire (Grianghraf: Trish Punch)

Tá Oileán Chléire (Cape Clear Island) 12 km amuigh ó chósta thiar theas na hÉireann i mbéal Bhá Rinn Chúil Uisce. Labhartar Gaeilge i gCléire agus is í an Ghaeltacht is sia ó dheas sa tír í. Go deimhin, is í Oileán Chléire an áit is sia ó dheas in Éirinn a bhfuil cónaí ann. Tá tuairim is 120 duine san oileán ó cheann ceann na bliana. Tá an t-oileán 4.5 km ar fhad agus – san áit is leithne – níos lú na 2 km ar leithead. Táthar ag gabháil d’fhaire na n-éan leis na blianta anuas mar is ionad den scoth don bhfaire agus do staidéar imirce éanlaithe í de bharr go bhfuil sí suite ar an bpointe is sia siar ó dheas den tír.  Is minic san earrach agus sa bhfómhar ealtaí móra éin cheoil ag teacht isteach óna n-ionaid phóraithe, agus is minice lena hathrach go bhfeictear éin sheachránacha ón tSibéir agus ó Mheiriceá chomh maith. Ina theannta sin tá Oileán Chléire ar cheann de na háiteanna is fearr san Eoraip chun féachaint ar imirce éanlaithe farraige i ndeireadh an tsamhraidh. Tá ionad faire na n-éan san Oileán ó 1959. Tá míolta móra, liamháin, éisc ghréine agus turtar droimleathair ann, scataí móra díobh ar uairibh. Is áit í Cléire a bhféadfadh rud ar bith gobadh aníos! Fásra móna agus fraochmhá den chuid is mó atá ar an oileán, mar aon le carraigeacha agus féarach leasaithe. De bhreis air seo glactar leis mar “bhall te luibheolaíochta” mar gheall ar an líon mór plandaí atá ar fáil in áit chomh beag léi, roinnt speicis annamha san áireamh. Is é Loch Ioral an loch fionnuisce is mó san oileán agus é 4.5. heicteár ar méid. Lena chois sin tá talamh réisc ann ansiúd ‘s anseo.

Má tá fonn ort cabhrú linn cineálacha a chlárú i gCléire déan teagmháil le coflynn@biodiversityireland.ie nó golivercape@gmail.com

Chun tuilleadh eolais a fháil agus lóistín a chur in áirithe féach ar http://www.capeclearisland.ie/index

Fógrófar sonraí clár na n-imeachtaí go luath.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s